ออกแบบบ้านฟรี

ออกแบบบ้านเน้นตรงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยทีมงานสถาปนิกมืออาชีพ

งานได้มาตรฐาน

มีการรับประกันโครงสร้างของบ้าน วัสดุก่อสร้างได้มาตรฐานเกรด A ตามตกลงไม่มีหมกเม็ด

ราคาเหมาะสม

ราคาค่าก่อสร้างไม่แพง สบายๆกระเป๋า รับประกันได้ว่าถูกและคุ้มค่าคถุ้มราคาแน่นอน

งานเสร็จตรงเวลา

งานก่อสร้างเสร็จตรงเวลาตามกำหนด ที่ตกลงไว้กับลูกค้า งบไม่บานปลาย งานได้คุณภาพตามตกลงไม่ล่าช้า